LIMELIGHT SERIEN

Luksus, unikt og lydløst. Etter vår mening er Limelight serien de beste badene på det norske markedet hvis man ser bort fra vår Highlife-serie.

Arctic

203 x 203 cm / 5-6 personer

limelight arctic sett ovenfra

Flair

213 x 213 cm / 5 personer

limelight flair sett ovenfra

Flash

213 x 213 cm / 7 personer

limelight flash sett ovenfra

Pulse

226 x 226 cm / 7 personer

limelight pulse sett ovenfra

Prism

231 x 280 cm / 7 personer

limelight prism sett ovenfra