Lydløs filtrering

Lydløs filtrering

Det er kun i et HotSpring® massasjebad at alt vann filtreres lydløst hele tiden uten støyende rensesykluser. Det gir helt rent og krystallklart vann med mindre jobb enn i andre tilsvarende bad, noe HotSpring® har oppnådd med et avansert rensesystem som består av flere hovedelementer:

❯ Sølvion- og CD Ozonsystem
❯ Kontinuerlig 100% filtrering av alt vann uten bypass
❯ Lydløs rensing av alt vannet hele 10-15 ganger pr. dag
❯ Flere volumfiltre som balanserer filtreringen mellom hverandre
❯ Flotørstyrt overflate-partikkelfjerner
❯ 100% filtrering av alt vann også når massasjepumpene er i gang

Det Tri-X™-tredimensjonale filteret sikrer at all vann går gjennom filtrene. Fordi det filtrerer i dyben istedenfor på overflaten, filtrerer det dobbelt så mange liter pr. m2 enn andre filtre. Levetiden er også dobbelt så lang som for vanlige filtre!

Hot Spring Massasjebad
Hot Spring Massasjebad

Fordeler med FreshWater Automatisk Rensesystem:

Sirkulasjonspumpen SilentFlo 5000® er en spesialtilpasset lydløs pumpe som kontinuerlig renser og filtrerer vannet i massasjebadet og returnerer det rene vannet til badets bunnventil. Slik har man alltid helt rent vann uten støyende rensesykluser som kan være plagsomt for deg og dine naboer. HotSpring er det eneste massasjebad på markedet uten støyende rensesykluser.

×